Crowdfunding om de autokosten te verlagen


Wat is Crowdfunding?

Crowdfunding (ook wel publieksfinanciering genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs,maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Crowdfunding gaat in principe als volgt: een groep of persoon, dat kan zowel een ondernemer als particulier zijn, wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan (bijvoorbeeld op een platform op het internet) en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot bankkredieten en groot investeerders, waarbij er sprake is van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine investeerders noemt men the crowd het Engelse woord voor de mensenmassa. ( Bron: Wikepedia, 08-04-2017 )

Reward-based Crowdfunding”

Onder “Reward-based Crowdfunding ” verstaat men het investeren van kapitaal in projecten of ondernemingen, waarvan men als tegenprestatie bijvoorbeeld een product of een Goodie als dank je wel krijgt.

Een financiële vergoeding volgt in deze gevallen niet.

In Europa worden met deze vorm vaak projecten gefinancierd, die uit de creatieve hoek komen. (…) Geliefd zijn echter ook product-ideeën of uitvindingen, waar de investeerders van het eerste uur dan de allereerste producten financieren en dan ook houden (…) Zijn de eerste producten een succes, dan ontstaan uit die onderneming verdere projecten – en als het de start-up lukt om de menigte echt van zijn project te overtuigen, dan kan die geplande financiering behoeft zelfs duidelijk overtroffen worden.

Een voorbeeld van een “beloning gebaseerde Crowdfunding ” : Een creatief team van jonge bedrijfsmanagers heeft een innovatief bedrijfsidee op het gebied van automobiel financiering voor autoverhuur ontwikkeld en start een Crowdfunding-campagne om de eerste voertuigen van hun toekomstig product te kunnen financieren.

De supporters (Kapitaalgevers/Investeerders) van de Crowdfunding krijgen daarvoor, afhankelijk van hun investeringsbedrag, die voertuigen voor een bepaalde periode ter beschikking gesteld.

Een auto voor een kleine eenmalige betaling.

Op deze manier is het nu ook mogelijk om twee jaar lang een nieuwe auto te rijden voor een eenmalige betaling. Kijk maar hier.

Tags: , ,